Adam Redzik

Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, wyd. 2 poprawione, Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek 2017, ss. 1312.

2018-01-27 12:00:00
Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski, Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył Adam Redzik, wyd. 2 poprawione, Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek 2017, ss. 1312. ISBN 978-83-947365-7-6

 

 

 

 

 

Drugie, limitowane wydanie historii Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1661 - 1946 r.

 

Jest to pierwsza od 1894 r. próba pełnego przedstawienia dziejów jednego z najważniejszych uniwersytetów w historii polskich.

W Polsce międzywojennej funkcjonowało pięć uniwersytetów państwowych (Kraków, Lwów, Poznań, Warszawa i Wilno) i dwa prywatne (Lublin i Warszawa) oraz liczne wyższe szkoły profilowane. W bardzo wielu dziedzinach nauki stale dominował jednak Lwów – doskonałymi przykładami jest matematyka, filozofia, antropologia, wiele dyscyplin medycznych czy nauki prawne. Do dziś znana jest lwowska szkoła matematyczna Stefana Banacha, szkoła filozoficzna Kazimierza Twardowskiego, szkoły historyczne, humanistyczne, medyczne, czy osiągnięcia naukowe i kodyfikacyjne lwowskich jurystów.

Książka napisana została przez grono naukowców specjalizujących się w dziedzinie historii poszczególnych nauk omawianych w książce: nauki przyrodnicze i ścisłe – Roman Duda, Andrzej Kajetan Wróblewski, teologia – ks. Józef Wołczański, prawo – Adam Redzik, medycyna – Wanda Wojtkiewicz-Rok, oraz historiografia – Łukasz Tomasz Sroka, Marian Mudryj, a całość spięta narracją redaktora tomu.

Układ książki i jej treść – wyjątkowo bogato zilustrowana unikalnymi fotografiami – a także sposób narracji powodują, że zajmie ona trwałe miejsce w literaturze dotyczącej dziejów nauki polskiej i dziejów Lwowa.

Spis treści: 

Przedmowa do wydania drugiego, Adam Redzik

Wstęp, Adam Redzik
Rozdział I - Zarys historii  Uniwersytetu Jana Kazimierza, Adam Redzik
Rozdział II - Wydział Teologiczny, Józef Wołczański
Rozdział III - Wydział Prawa, Adam Redzik
Rozdział IV - Wydział Humanistyczny, Łukasz Tomasz Sroka
Rozdział V - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Roman Duda, Andrzej Kajetan Wróblewski, Adam Redzik
Rozdział VI - Wydział Lekarski, Wanda Wojtkiewicz-Rok
Rozdział VII - Spór o ukraiński uniwersytet we Lwowie na przełomie XIX i XX stulecia i Ukraiński [Tajny] Uniwersytet lat 1921–1925, Marian Mudryj
Rozdział VIII - Uniwersytet Lwowski w latach 1939-1946, Adam Redzik

Zakończenie, Adam Redzik