Adam Redzik

Ukrainian


Адам Редзік - юрист та історик, адвокат (до 2018 року), суддя Верховного Суду Республіки Польща (з 2018 року),  габілітований доктор юридичних наук, професор Варшавського Університету, у 2006-2018 роках редактор часопису "Palestra"; з 2018 року головний редактор "Głos Prawa"; співзасновник і член Головної Ради Інституту Аллерганда. Він спеціалізується на історії права, історії науки, порівняльному праві, міжнародному кримінальному праві, організації та деонтології юридичних професій. Автор багатьох наукових і популярно-наукових публікацій з галузей історії права, історії науки, компаративного права та регіоналістики, автор понад десяти книжок, серед яких "Приватне право у університеті Яна Казимира у Львові" (Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. C.H.Beck, 2009) , "Історія адвокатури" (Historia Adwokatury, wyd. 4, 2018) у співавторстві з Т. Котлінським, "Станіслав Стажинський" (1853-1935) і розвиток польського конституційного права  (Stanisław Starzyński a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego, 2012), Academia Militans. Університет Яна Казимира у Львові (Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. wyd 2, 2017. [головний автор і редактор]. 
 

 

 

Мої публікації українською мовою:

 

Шлях Рафаеля Лемкіна до концепції геноциду - http://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/shlyakh-rafaelya-lemkina-do-kontseptsiyi-genotsydu/ [od11.2018]

 

Ментори Рафала Лемкіна – львівська школа права [w:] Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin’s heritage, red. nauk. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 233-238 [współautor Ігор Земан].

 

Adam Redzik, Станіслав Стажинський (1853–1935) і розвиток науки конституційного (політичного) права у Польщі, [in:] Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego, Warszawa-Kraków: Instytut Allerhanda, Wydawnictwo Wysoki Zamek 2012, ss. 356; ISBN: 978-83-931373-2-9, s. 322-333.

 

Передмова [w:] «Ювілейний Альманах Союзу Українських Адвокатів», Львів 1934, упор. Михайло Петрів, авт. передмови Адам Редзік, репринтне видання, Київ, ВО „Юстініан” 2014, с. 7–16.

 

Професор Олександр Огоновский – творець української цивілистики, „Жіття і Право”, № 6, Львів 2004, s. 4-8.

 

Таємні товариства (Stille Gesellschaft, Société en participation i негласное товарищество), [в:] Проблеми Державотворення і захисту прав людини в УкpаїніМатеріали ХII регіональної науково-практичної конференції (9-10 лютого 2006 р.), Львів 2006, s. 252-253.

 

 

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.1.: А-К, Львів: ЛНУ імені Івана Франка 2011, ss. 716+112. ISBN: 978-966-613-891-3; 978-966-613-892-0 

 

 1. Абрагам (Abraham) Владислав Генрик Францішек (1860-1941), А. Редзік, Р. Лаврецький, s. 118–119.
 2. Адам (Adam) Леслав Роман Кароль (1908-1979), А. Редзік, s. 121.
 3. Адамус (Adamus) Ян Юзеф (1896-1962), А. Редзік, Р. Лаврецький, s. 121–122.
 4. Адміністративні і фінансові Студії університету Яна Казимира (1936–39). А. Редзік, s. 122
 5. Агабекзаде Садек Бей (Agabekzadeh Muhamad Sadyk Bej 1888-1944), А. Редзік, Ю. Ревера, М. Мельникs. 120-121
 6. Аллерганд (Allerhand) Йоахим Герман (1897-1971), А. Редзік, s. 133.
 7. Аллерганд (Allerhand) Маврицій Allerhand Maurycy (1868-1942), А. Редзік, В. Швець, s. 133.
 8. Балашич (Bálasits) Август Ервін (1844-1918), А. Редзік, s. 171.
 9. Бараболяк (Baraboliak) Микола Матвійович (1908-po 1939), А. Редзік, s. 177.
 10. Баутро (Bautro) Евгеніуш (1891-1962), А. Редзік, s. 186.
 11. Бем (Bem) Войцех Ромуальд Юзеф Збігнєв (1907-1941), А. Редзік, s. 193.
 12. Бертоні (Bertoni) Кароль (1876-1967), А. Редзік, s. 197.
 13. Бжеський (Brzeski) Юзеф (ok. 1880 – ok.1940/41), А. Редзік, s. 200.
 14. Біґо (Bigo) Тадеуш (1894-1975), А. Редзік, s. 202–203.
 15. Біліньська (Bilińska) Гелена (1886 – po 1939), А. Редзік, s. 206.
 16. Біліньський (Biliński) Лєон (1846-1923), А. Редзік, s. 206–207.
 17. Блюменфельд (Blumenfeld) Тадеуш Емануель (1905-1944), А. Редзік, s. 217.
 18. Бузек (Buzek) Йосиф (1873-1936), А. Редзік, s. 249.
 19. Вайнфельд (Weinfeld) Ігнацій (1877-1939), А. Редзік, В. Швець, s. 261.
 20. Валашек (Walaszek) Броніслав (1910-1974), А. Редзік, s. 264.
 21. Валіґурський (Waligórski) Мар’ян Теодор (1903-1953), А. Редзік, s. 264.
 22. Вахльовський (Wachlowski) Зенон (1905 – 1940?), А. Редзік, А. Козицький, s. 272.
 23. Верещиньський (Wereszczyński) Антоні (1878-1948), А. Редзік, s. 280.
 24. Віняж (Winiarz) Алойзи (1868-1912), А. Редзік, s. 290.
 25. Воленьський (Woleński) Францішек (1905 – po 1939), А. Редзік, s. 303.
 26. Галевський (Halewski) Тадеуш (1898-1942), А. Редзік, s. 319.
 27. Гальбан (Halban) (Блюменсток) Альфред (1865-1926), А. Редзік, Р. Лаврецький, s. 321.
 28. Гальбан (Halban) Леон-Кіпріан (1893-1960), А. Редзік, Р. .Лаврецький, s. 322.
 29. Гамерський (Hamerski) Віктор (1864-1940), А. Редзік, s. 323.
 30. Гейнош (Hejnosz) Войцех (1895-1976), А. Редзік, s. 330.
 31. Гонзатко (Honzatko) Мєчислав Вінцентій (1903-1945?), А. Редзік, В. Швець, s. 364.
 32. Горошовський (Horoszowski) Павел (1908-1986), А. Редзік, s. 375–376.
 33. Гофман (Hoffman) Казімєж Вітольд (1915-), А. Редзік, s. 376.
 34. Ґризєцький (Gryziecki) Фелікс-Щенсни, А. Редзік, Ю. Лисий, s. 414.
 35. Губерт (Hubert) Станіслав Лєон (1905-1983), А. Редзік, s. 390–391.
 36. Гюттнер (Hüttner) Карл Йозеф фон (1793-1822), А. Редзік, s. 399.
 37. Ґебультовіч (Giebultowicz) Юзеф (1915-1968), А. Редзік, s. 404.
 38. Ґжибовський (Grzybowski) Казімєж Гжегож Ігнаци (1907-1993), А. Редзік, s. 406.
 39. Ґінтовт-Дзєвялтовський (Gintowt-Dziewiałtowski) Едвард Юзеф Фелікс Казімєж Альфред (1899-1967), А. Редзік, s. 406–407.
 40. Ґлівіц (Gliwic) Гіполіт (1878-1943), А. Редзік, В. Швець, s. 407.
 41. Ґлонбіньський (Głąbiński) Станіслав (1862-1943), А. Редзік, В. Швець, s. 408.
 42. Ґрабський Grabski Stanisław (1871-1949), А. Редзік, М. Мельник, В. Швець, s. 
 43. Ґреб (Gréb) Генрик Евгеніуш (1916 -1956), А. Редзік, s. 414.
 44. Двожак (Dworzak) Людвік Францішек (1900-1940?), А. Редзік, s. 426.
 45. Дем’яновський (Demianowski) Роман (1908-po 1944), А. Редзік, s. 432.
 46. Деринґ (Deryng) Антоні Радослав Збігнєв (1901-1972), А. Редзік, s. 435.
 47. Дженюк Лев (1905-1941?), А. Редзік, Т. Лапан, s. 437.
 48. Дипломатичні Студії (Studium Dyplomatyczne) (1930–39). А. Редзік, Ю. Мороз, s. 442.
 49. Дністря́нський Станісла́в Севери́нович (1870-1935), А. Редзік, s.
 50. Добжанський (Dobrzański de Dobra Jan (1780-1836), А. Редзік, М. Мельник, s. 449.
 51. Доліньський (Doliński) Александр (1866-1930), А. Редзік, В. Швець, s. 453.
 52. Дубанович (Dubanowicz) Едвард Ігнацій (1881-1943), А. Редзік, Ю. Мороз, s. 463–464.
 53. Дябло Всеволод Корнійович (1894-po 1977), А. Редзік, М. Мельник, Т. Лапан, 472.
 54. Економіко-Адміністративні Студії (Studium Ekonomiczno-Administracytjne) (1930-1936), А. Редзік, s. 477.
 55. Економічні Студії (Studium Ekonomiczne) (1936-1939). А. Редзік, s. 477–478.
 56. Ерліх (Ehrlich) Людвік (1889-1968), А. Редзік, s. 482.
 57. Ерліх (Ehrlich) Станіслав (1907-1997), А. Редзік, 482.
 58. Єннер (Jenner) Владислав (1885-1957), А. Редзік, 491.
 59. Жрудловський (Źródłowski) Фердинанд (1843-1894), А. Редзік, s. 500.
 60. Зажика (Zarzyka) Станіслав Йозеф (1910-?), А. Редзік, s. 516.
 61. Зайонц (Zając) Владислава (1913 – po 1939 r.), А. Редзік, s. 516.
 62. Заленцький (Załęcki) Ґустав Лєон (1894 –?), А. Редзік, В. Швець, s. 519.
 63. Захаріясевич (Zachariasiewicz) Францішек Теодор (1905-1991), А. Редзік, s. 525.
 64. Збігень (Zbiegień) Францішек (1914 – po 1949), А. Редзік, s. 528.
 65. Зельонацький (Zielonacki) Йосафат фон (1818-1884), А. Редзік, В. Швець, s. 532–533.
 66. Земялковський (Ziemiałkowski) Флоріан (1817-1900), А. Редзік, s. 534–535.
 67. Калва (Kałwa) Пйотр (1893-1974), А. Редзік, s. 575.
 68. Канштайн Рабен (Canstein Raben baron) (1845-1911), А. Редзік, М. Мельник, В. Швець, s. 581-582
 69. Каро (Caro) Лєопольд (1864-1939), А. Редзік, В. Швець, s. 587.
 70. Карпіньський (Karpiński) Мар’ян (1906-1939), А. Редзік, s. 588.
 71. Клімув (з IV.1939 Клімовєцький) (Klimów, Klimowiecki) Ромуальд Владислав (1896-1959), А. Редзік, s. 610.
 72. Кльоновецький (Klonowiecki) Віт (1902-1971), А. Редзік, s. 611.
 73. Кокошка (Kokoszka) Юзеф (1914-1994), А. Редзік, s. 632.
 74. Кораньї (Koranyi) Кароль Вільгельм (1897-1964), А. Редзік, s. 646.
 75. Корович (до 1918 Корнрайх) (Kornreich, Korowicz) Генрик (1888-1941), А. Редзік, s. 649.
 76. Косіньський (Kosiński) Тадеуш (1902-1940), А. Редзік, s. 652.
 77. Кошембар-Лисковський (Koschembahr-Łyskowski) Ігнаци (1864-1945), А. Редзік, s. 663. 

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.2.: Л–Я, Львів: ЛНУ імені Івана Франка 2014, ss. 764+224. 

 

 1. Ланєвский (Laniewski) Альфред (1889– 1940?), s. 23.
 2. Лановський (Łanowski) Зигмунт Ян Ігнаці (1911–1989), s. 23.
 3. Лого-Соболєвський (Loho-Sobolewski) Ян, s. 51.
 4. Лукомський (Łukomski) Броніслав (?) , s. 59-60.
 5. Льоншан де Бер’є (Longchamps de Berier) Роман Юзеф (1883–1941), 70.
 6. Льоншан де Бер’є (Longchamps de Berier) Францішек Владислав (1912–1969), 70.
 7. Лянґ (Lang) Адам Владислав Ян (1907–1970), s. 72.
 8. Макаревич (Makarewicz) Юліуш (1872–1955), s. 80.
 9. Марітчак Олександр Михайлович (1887–1981), s. 97.
 10. Матакевич (Matakiewicz) Антоній (1908-?), 106.
 11. Малень (Małeń) Александр Чеслав (1909–?), s. 120.
 12. Мікушевский (Mikuszewski) Владислав (1904–1940?), s. 146-147. [А. Редзік, М. Чорний]
 13. Мосінґ (Mosing) Казімєж (1907–1941), s. 162.
 14. Мосінґ (Mosing) Юзеф (1841–1872), s. 162.
 15. Наглік (Nahlik) Станіслав Едвард (1911–1991), s. 176-177.
 16. Надрага Олександр (1885–1962), s. 177-178. [А. Редзік, М. Надрага].
 17. Намисловський (Namysłowski) Владислав (1889–1957), s. 180 [А. Редзік, Ю. Мороз].
 18. Нєдушинський (Nieduszyński) Броніслав (1911 – ?), s. 193.
 19. Новак-Пшиґодзький (Nowak-Przygodzki) Антоні Міхал Леон (1897–1959), s. 201.
 20. Новотни (Nowotny) Юліан Кароль (1876–1953), s. 206. [А. Редзік, Ю. Мороз]
 21. Островський (Ostrowski) Адам (17.09.1911, Львів – 15.01.1977, Варшава), s.
 22. Острожиньский (Ostrożyński) Владислав (1857–1898), s. 235.
 23. Осуховський (Osuchowski) Вацлав Францішек (1906–1988), s. 236.
 24. Охенковський Владислав (1840–1908), s. 238. [А. Редзік, В. Швець]
 25. Паздро (Pazdro) Збіґнєв Валентин (1873–1939), s. 249-250.
 26. Пайґерт (Paygert) Ян Щенсни Прус (1863–1917), s. 250.
 27. Папєрковський (Papierkowski) Здіслав (1903–1980), s. 261.
 28. Папроцький (Paprocki) Станіслав Юзеф (1895–1976), s. 261.
 29. Пашковський (Paszkowski) Юзеф Болєслав (1915–?), s. 271.
 30. Пєкалкєвич (Piekałkiewicz) Ян (1892–1943), s. 275. [А. Редзік, В. Швець]
 31. Перетяткович (Peretiatkowicz) Антоній (1884–1956), s. 279.
 32. П'єнтак (Piętak) Леонард (1841–1909,, 286-287. [А. Редзік, В. Швець]
 33. Пілат (Pilat) Владсилав Францішек (1857–1908), s. 293.
 34. Пілат (Pilat) Тадеуш (1844–1923), s. 293-294.
 35. Пініньский (Piniński) Леон (1857–1938), s. 294.
 36. Пйотровський (Piotrowski) Роман Збіґнєв (1898–1963), 296.
 37. Плавський (Pławski) Станіслав (1912– 1988), 296.
 38. Повітряного права курс [Kurs prawa lotniczego], s. 298-299.
 39. Пойнар (Pojnar) Мєчислав (1913 –?), s. 301.
 40. Постемпський (Postępski) Станіслав Мар’ян (1876–1940?), s. 317.
 41. Прухницький (Próchnicki) Здзіслав Конрад (1875–1939), s. 338.
 42. Пшибиловський (Przybyłowski) Казімєж Кароль (1900–1987), s. 343.
 43. Радзішовський (Radziszowski) Адам Броніслав (1904–1988), s. 348.
 44. Раппапорт (Rappaport) Еміль Станіслав (1877–1965), s. 354.
 45. Раппе (Rappè) Вільгельм Едмунд (1883–1975), s. 354.
 46. Рачиньський Олександр (Raczyński Aleksander) (1872–1941), s. 357.
 47. Рембіш (Rębisz) Владислав (1908–1941), s. 360.
 48. Ріттнер (Rittner) Едвард (1845–1899), s. 369.
 49. Рожицький (варіант – Ружицький) (Rożycki) Марцін Кароль (1904– ?), s. 371.
 50. Роcмарiн (Rosmarin) Северин (1905– близько 1942 р.), s. 372-373.
 51. Розмарин (Rozmaryn, 1939 r. Rosmarin) Стефан (1908–1969), s. 373.
 52. Рошковський (Roszkowski) Густав (1847–1915), s. 382.
 53. Ружицький (Różycki) Рола Рудольф (1857–?), s. 386.
 54. Сєрадзький (Sieradzki) Влодзімєж Ян (1870–1941), s. 416-417 [А. Найба, О. Луцик, А. Редзік]
 55. Сервацький (Serwacki) Станіслав Казімєж (1908–1985), s. 418.
 56. Сільницький (Silnicki) Тадеуш (1889-1968), s. 428.
 57. Скшипек (Skrzypek) Станіслав (1911–?), s. 439.
 58. Смоґожевський (Smogorzewski) Зигмунт (1884-1931), s. 447 [А. Редзік, Ю. Мороз]
 59. Соха (Socha) Зємовіт Збігнєв (1903– ?), s. 457.
 60. Среньовський (Śreniowski) Станіслав (1912–1957), s. 460.
 61. Стажинський (Starzyński) Станіслав (1853–1935), s. 461-462.
 62. Сталь (StahlЗдзіслав Генрик (1901-1987), s. 462. [А. Редзік, Ю. Мороз]
 63. Старосольський Володимир Степан (1878–1942), s. 465.
 64. Старосольський Станіслав Костянтинович (1889–?), s. 466.
 65. Стефко (Stefko) Каміль (1875–1966), s. 475-476.
 66. Стись (Styś) Вінцентій Ігнацій (1903–1960), s. 478.
 67. Страсбурґер (Strasburger) Генрик Лєон (1887–1951), s. 482.
 68. Судові Студії Львівського Університету, s. 488.
 69. Тілль (Till) Ернест Кароль (1846–1926), s. 523-524. [А. Редзік, В. Швець]
 70. Топольницький Микола Кирилович (1896– ?), s. 528.
 71. Тулє (Thullie) Здіслав (1908–2006), s. 535.
 72. Туна (Tuna) Францішек (1800–1862), s. 535-536 [А. Редзік, В. Швець, М. Мельник]
 73. Турек (Turek) Віктор (1910–1963), s. 537.
 74. Фабіан (Fabian) Максиміліан (1900– ?), s. 554.
 75. Фанґор (Fangor) Анджей (1814–1884), s. 557. [А. Редзік, В. Швець, НМіщук]
 76. Фединський Юрій-Степан (1912–1979), s. 562.
 77. Фієма (Fiema) Юзеф (1910– 1979), s. 570-571.
 78. Хлямтач (Chlamtacz) Марцелі (1865–1947), s. 614-615.
 79. Цибіховський (Cybichowski) Зигмунт Клеменс (1878–1946), s. 632.
 80. Ціммерман (Zimmermann) Мар’ян Казімєж (1901–1969), s. 635.
 81. Чухайовський (Czuchajowski) Болєслав (1896-1941), s. 660. [А. Редзік, М. Мельник]
 82. Штубенраух (Stubenrauch) Моріц, фон (1811–1865), s. 693. [А. Редзік, М. Мельник]
 83. Яворський (Jaworski ) Ян Амос (близько 1782–1830), s. 713.
 84. Яґлаж (Jaglarz) Єжи (1912–1941), s. 713.