Adam Redzik

"Głos Prawa. Allerhanda Przegląd Prawniczy" - "The Voice of Law. Allerhand Law Review"

2018-12-29 12:00:00

W listopadzie 2018 r. zainaugurowaliśmy działalność organu Instytutu Allerhanda - czasopisma "Głos Prawa".

Na stronie internetowej zamieściliśmy pierwsze artykuły www.glosprawa.pl

Wkrótce pierwszy zeszyt ukaże się w druku.