Adam Redzik

Holocaust and International law, Odessa, 25-26 października 2018 r.

2018-10-25 12:00:00
Konferencja zorganizowana przez prof. Timura Korotkiego z Odessy przy zaangażowaniu wielu podmiotów, w związku z 70-leciem przyjęcia Konwencji ONZ o ludobójstwie.

Referat pt. Rafał Lemkin's path to the concept of genocide, wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej pn.  Holocaust and International Law, Odessa 25-26 października 2018 r.

 

Zapowiedź konferencji

 

Relacja z konferencji

 

a tu ukraińska wersja streszczenia referatu