Adam Redzik

Juliusz Makarewicz jako kodyfikator i komentator kodeksu karnego, Warszawa, 8 czerwca 2017 r.

2017-06-08 12:00:00
Referat pt. Juliusz Makarewicz jako kodyfikator i komentator kodeksu karnego, wygłoszony podczas współorganizowanej z redakcją „Państwa i Prawa” oraz Wydawnictwem Wolters Kluwer konferencji pt. Zamysł twórcy Kodeksu karnego z 1932 r. a wykładnia sądowa, Warszawa, 8 czerwca 2017 r.

Referat pt. Juliusz Makarewicz jako kodyfikator i komentator kodeksu karnego, wygłoszony podczas współorganizowanej z redakcją „Państwa i Prawa” oraz Wydawnictwem Wolters Kluwer konferencji pt. Zamysł twórcy Kodeksu karnego z 1932 r. a wykładnia sądowa, Warszawa, 8 czerwca 2017 r.

 

Zaproszenie na konferencję

 

Program konferencji

 

Relacja z konferencji pióra adw. Katarzyny Mróz

 

 

 

Podczas Konferencji miała miejsce premiera wzowionej książki Juliusza Makarewicza pt. Polskie prawo karne - część ogólna