Adam Redzik

Maurycy Allerhand (1868-1942) - w 150-lecie urodzin

2018-07-17 12:00:00

W czerwcu 2018  r. upłynęło 150 lat od urodzin profesora Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Maurycego Allerhanda – człowieka, który pozostawił po sobie nie tylko ogromny i pożytkowany do dziś dorobek naukowy, ale i  pamięć osoby wyjątkowej, posiadającej rzadko spotykane cechy osobowości, które jednały sympatię kolegów na uniwersytecie, w adwokaturze, w środowisku żydowskim, w  działalności prawotwórczej w Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, a nade wszystko wśród młodzieży akademickiej.

 

Pamięć owa żywa jest do dziś, choć od tragicznej śmierci Profesora, zamordowanego w Obozie Janowskim we Lwowie, minęło ponad siedemdziesiąt pięć lat . Postać lwowskiego uczonego jest ciekawa z powodów nie tylko naukowych. Był on przedstawicielem grupy zasymilowanych Żydów, cieszącym się ogromnym autorytetem zarówno w środowisku polskim, jak i żydowskim. Cieszył się estymą nawet wśród studentów zrzeszonych w organizacji „Młodzież Wszechpolska”. W czasie tzw. akcji antyżydowskich organizowanych w latach 1936–1938 w całej Polsce, w tym na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w których „Młodzież Wszechpolska” i  organizacje z nią powiązane domagały się wprowadzenia gett ławkowych i zasady numerus clausus dla studentów Żydów oraz ogłaszały kolejne „dni bez Żyda”, blokując wstęp Żydom na uniwersytet, profesorowi Allerhandowi i jego rodzinie przydzielono specjalną ochronę i bez utrudnień wprowadzano go na uniwersytet. Ochronę ową zapewnili demonstrujący studenci.

 

Pełna wersja opracowania ukazała się w "Palestrze" 2018, nr 7-8