Adam Redzik

Międzynarodowa konferencja naukowa pn. Świadek wieku ludobójstwa. Rafał Lemkin i konwencja z 1949 r./Witness to the Age of Genocide. Rafał Lemkin and the Convention of 1948

2018-12-03 12:00:00
Pierwsza z zapowiedzianej serii konferencji lemkinologicznych. Brało w niej udział grono wybitnych uczonych z całego świata. Konferencja zorganizowana przez Instytut Pileckiego, obradowała w Warszawie (na głównym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego) w dniach, 3-5 grudnia 2018 r.

Podczas konferencji wygłosiłem referat pt. 

 

Kiedy Rafał Lemkin pomyślał po raz pierwszy o genocydzie? Próba polemiki z pamięcią twórcy pojęcia

 

referat zilustrowałem pezentacją. Był próbą polemiki ze wspomnieniami Rafała Lemkina, opartą na analizie innych źródeł.

 

Zobacz Program konferencji