Adam Redzik

Międzynarodowa konferencja naukowa pn. Cele i narzędzia ludobójczej inżynierii społecznej. Człowiek i państwo wobec totalitaryzmów - Tools and Objectives of Genocidal Social Engineering. Man and the State in the Face of Totalitarianism

2020-12-03 12:00:00
Trzecia z lemkinologicznych konferencji cyklicznych organizowanych przez Instytut Pileckiego odbyła się - z powodu pandemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2 - za pośrednictwem narzędzi internatowych, 3 grudnia 2020 r. Jak co roku zgromadziła wielu znawców tematu.

Podczas konferencji wygłosiłem referat pt. 

 

Dlaczego „barbarzyństwo” stało się „genocydem”. Od zbrodniczej ideologii do niewyobrażalnych zbrodni ideologią podszytych,

 

Zadedykowałem go zmarłemu dzień wczesniej prof. Ryszardowi Szawłowskiemu, niestrudzonemu lemkinologowi, który zasadniczo przyczynił się do tego, że od lat prowadzę badania nad życiem i dokonaniami Rafała Lemkina. 

 

W referacie przekazałem najnowsze swoje ustalenia, w tym takie, które literaturze nie są znane. Staną się one wkrótce przedmiotem publikacji. 

 

Program konferencji.

 

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pn. Cele i narzędzia ludobójczej inżynierii społecznej. Człowiek i państwo wobec totalitaryzmów / Tools and Objectives of Genocidal Social Engineering. Man and the State in the Face of Totalitarianism, oganizowanej przez