Adam Redzik

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - OSNKN 2020 nr 1

2020-01-05 12:00:00
Pierwszy zeszyt zbioru urzędowego orzecznictwa Sądu Najwyższego wydanego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, tłoczonego z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zawiera m.in uchwałę składu 7 sędziów SN z 26 lipca 2019 r. (I NOZP 1/19), pierwsze orzeczenia w sprawach ze skarg nadzwyczajnych, orzeczenia w sprawa z zakresu ochrony konkurencji konsumentów oraz spraw z odwołań od uchwał KRS.

 

Z początkiem stycznia ukazał się pierwszy zeszyt Orzecznictwa Sądu Najwyższego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - czyli fioletowych zeszytów - OSNKN 2020 nr 1 - Zbioru urzędowego tłoczonego z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

Redaktorami są SSN Joanna Lemańska (prezes SN), SSN Adam Redzik oraz SSN Paweł Księżak, sekretarzem redakcji dr Joanna Kruszyńska-Kola.

 

Jest to urzędowy zbiór najważniejszych orzeczeń wraz z uzasadnieniami.

Orzecznictwo jest tłoczone z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i jest przygotowywane przez Sędziów Sądu Najwyższego. Zbiór jest podstawowym narzędziem w praktyce zawodowej sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.

Zeszyty pozwalają śledzić linię orzecznictwa w sprawach z zakresu:

 • skarg nadzwyczajnych,
 • protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności wyborów i referendum,
 • spraw z zakresu prawa publicznego, w tym spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego,
 • spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 • skarg dotyczących przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym.

Zbiór do nabycia na stronie Wydawnictwa Wolters Kluwer

Inforamcja na stronie SN

 

Spis treści OSNKN 2020 nr 1:

 

          UCHWAŁY

 1. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 26 lipca 2019 r., I NOZP 1/19 | str. 5

          SPRAWY ZE SKARG NADZWYCZAJNYCH

 1. Postanowienie Sądu Najwyższego z 26 marca 2019 r., I NSNc 1/19 | str. 44
 2. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 maja 2019 r., I NSNc 2/19

  SPRAWY WYBORCZE
 3. Postanowienie Sądu Najwyższego z 25października 2018 r., I NSW 12/18 

  SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY KONKURENCJI
 4. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2019 r., I NSK 3/18
 5. Wyrok Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2019 r., I NSK 7/18

  SPRAWY Z ODWOŁAŃ OD UCHWAŁ KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
 6. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2019r., I NO 8/18
 7. Postanowienie Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2019 r., I NO 57/18
 8. Wyrok Sądu Najwyższego z 26marca 2019 r., I NO 57/18

Skorowidz artykułowy

Skorowidz przedmiotowy