Adam Redzik

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - OSNKN 2020 nr 2

2020-03-01 12:00:00
Z początkiem marca 2020 r. ukazał się drugi numer "fioletowych zeszytów", czyli tłoczonego z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zbioru urzędowego zawierającego wybór najważniejszych orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W zeszycie drugim zamieszczono m.in. ważne uchwały składu 7 sędziów SN w sprawie dóbr osobistych (I NSNZP 2/19) oraz w sprawie wykonania wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. (I NOZP 3/19)

 

Z początkiem marca 2020 r. ukazał się drugi numer Orzecznictwa Sądu Najwyższego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - czyli fioletowych zezytów - OSNKN 2020 nr 2 - Zbioru urzędowego tłoczonego z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

Redaktorami są SSN Joanna Lemańska (prezes SN), SSN Adam Redzik oraz SSN Paweł Księżak, sekretarzem redakcji dr. Joanna Kruszyńska-Kola. 

 

Jest to urzędowy zbiór najważniejszych orzeczeń wraz z uzasadnieniami.

Orzecznictwo jest tłoczone z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i jest przygotowywane przez Sędziów Sądu Najwyższego. Zbiór jest podstawowym narzędziem w praktyce zawodowej sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.

Zeszyty pozwalają śledzić linię orzecznictwa w sprawach z zakresu:

 • skarg nadzwyczajnych,
 • protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności wyborów i referendum,
 • spraw z zakresu prawa publicznego, w tym spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego,
 • spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 • skarg dotyczących przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym.

Zbiór do nabycia na stronie Wydawnictwa Wolters Kluwer

Informacja na stronie SN

 

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyżzego z 8 stycznia 2020 r., I NOZP 3/19 - wersji polskiejangielskiej

tezy w wersji angielskiej

 

 

Spis treści OSNKN 2020 nr 2:

UCHWAŁY

 

 1. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2020 r., I NOZP 3/19
 2. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 22 października 2019 r., I NSNZP 2/19
 3. Uchwała Sądu Najwyższego z 9 lipca 2019 r., I NSZP 1/19

 

SPRAWY ZE SKARG NADZWYCZAJNYCH

 1. Postanowienie Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2019 r., I NSNk 2/19

 

SPRAWY WYBORCZE

 1. Postanowienie Sądu Najwyższego z 12 września 2019 r., I NSW 71/19
 2. Postanowienie Sądu Najwyższego z 29 października 2019 r., I NSW 103/19

 

SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY KONKURENCJI

 1. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 lipca 2019 r., I NSK 5/19

 

Skorowidz artykułowy

Skorowidz przedmiotowy