Adam Redzik

"Państwo i Prawo" (2020, z. 2) poświęcone Juliuszowi Makarewiczowi z nieznanym wcześniej tekstem Makarewicza z 1897 r. o metodzie nauczania prawa karnego

2020-03-26 12:00:00