Adam Redzik

Początki sądownictwa administracyjnego w monarchii habsburskiej oczami polskich jurystów, 4 grudnia 2017 r.

2017-12-04 12:00:00
Referat pt. Początki sądownictwa administracyjnego w monarchii habsburskiej oczami polskich jurystów, wygłoszony podczas konferencji „W 95. Rocznicę Utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Warszawa, 4 grudnia 2017 r.

Referat pt.  Początki sądownictwa administracyjnego w monarchii habsburskiej oczami polskich jurystów wygłoszony podczas konferencji „W 95. Rocznicę Utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Warszawa, 4 grudnia 2017 r.