Adam Redzik

Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcanie, pod. red. Arkadiusza Radwana i Marcina Berenta

2020-03-01 12:00:00
Tematyka tej ważnej zbiorowej książki jest stale aktualna. Polityka historyczna stanowi wszak stały element polityki państw i organizacji międzynarodowej, nawet jeżeli jest oficjalnie marginalizowana.

 

 

 

 

 

Polecam książkę, która jest pokłosiem dużej konferencji zorganizowanej przed dwoma laty przez Instytut Allerhanda. 

Głównym autorem i redkatorem książki jest prof. Arkadiusz Radwan, prezes Instytutu Allerhanda. 

Byłem recenzentem wydawniczym książki.

 

Na dociekaniu prawdy historycznej ciąży utrwalony przez tradycję obraz pewnych wydarzeń, stopniowe docieranie do niej poprzez negowanie lub jej zniekształcanie może nieść za sobą odpowiedzialność prawną.

W publikacji poruszono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • polityki historycznej, prawa i narracji tożsamościowo-narodowej;
  • ochrony prawdy historycznej dotyczącej II wojny światowej w perspektywie prawa międzynarodowego;
  • relatywizacji i europeizacji winy za Holokaust a prawnej ochrony prawdy historycznej;
  • odpowiedzialności cywilnoprawnej za zniekształcanie prawdy historycznej o zbrodniach popełnionych w czasach II wojny światowej;
  • kryminalizacji tzw. miękkiego rewizjonizmu Holokaustu;
  • zagadnień transgranicznych prawa cywilnego i karnego dotyczące defamacji i odpowiedzialności za zniekształcanie prawdy historycznej.

Polityka historyczna z jednej strony może sprzyjać zwalczaniu mitów i półprawd, z drugiej zaś tworzyć nowe mity. Konsekwentna polityka historyczna państwa, zmierzająca np. do zdjęcia lub rozmycia odpowiedzialności za wojny, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, często wręcz prowadzi do powstania i przeniknięcia do społeczeństw kłamstw będących wynikiem realizacji takiej polityki. Owe kłamstwa dotykają innych państw, innych narodów. Co wówczas robić? Czy istnieje mechanizm zwalczania oczywistych przekłamań prawdy historycznej, gdy są one konsekwencją realizacji określonej polityki publicznej przez państwo lub podmiot prawa międzynarodowego? Czy walczyć na drodze prawnej? Przeciwko komu? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć autorzy książki. 

dr hab. Adam Redzik, prof. UW 

 

 

Spis treści

 

 

a tu książkę można nabyć

Księgarnia C.H.Beck