Adam Redzik

Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie - C.H.Beck 2009.

2009-05-06 12:00:00
Możliwe kompleksowe opracowanie wkładu lwowskiej szkoły prawa prywatnego.

Adam Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa: C.H.Beck 2009, ss. LXXVIII+411; ISBN 978-83-255-0346-8

 

Recenzja: 

Przemysław K. Grabowski, Rec.: Adam Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa: C.H.Beck 2009, „Państwo i Prawo” 2009, nr 11, s. 115-118.