Adam Redzik

Rafał Lemkin (1900-1959), Hersch Lauterpacht (1897-1960). O polskim wkładzie w rozwój dwóch koncepcji ochrony prawa człowieka w międzynarodowym prawie karnym

2018-12-28 12:00:00

Zapraszam do lektury artykułu-felietonu poświeconego wybitnym prawniokom, którzy stworzyli podwaliny współczesnego miedzynarodowego prawa karnego - obu łaczył ten sam polski unwiersytet - Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

 

artykuł ukazał się w zeszycie 11 "Państwa i Prawa"

 

Rafał Lemkin (1900-1959), Hersch Lauterpacht (1897-1960). O polskim wkładzie w rozwój dwóch koncepcji ochrony prawa człowieka w międzynarodowym prawie karnym, „Państwo i Prawo” 2018, z. 11, s. 84-94.

 

 

Polecam też z tego samego zeszytu przedruk artykułu dr. Seweryna Rosmarina pt. Uwagi o sądownictwie konstytucyjnym

- stanowi świetny materiał do refleksji nad współczesnością.