Adam Redzik

Sąd Najwyższy. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pierwszy rok działalności, red. Adam Redzik, Paweł Księżak, Warszawa: Sąd Najwyższy 2019

2019-12-20 12:00:00
Wybór ponad czterdziestu ważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w pierwszym roku działalności Izby wraz z przeglądem orzecznictwa oraz informacjami o Izbie oraz o sędziach SN orzekających w Izbie.

 

Sąd Najwyższy. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pierwszy rok działalności, red. Adam Redzik, Paweł Księżak, Warszawa: Sąd Najwyższy 2019, ss. 589. ISBN 978-83-955973-0-5

 

Jesienią 2019 r. ukazała się nakładem Sądu Najwyższego księga zawierająca wybór ponad czterdziestu orzeczeń wydanych przez SN w Izbie Kontroli Nadzwycznajnej i Spraw Publicznych w okresie od października 2018 r. do września 2019 r. Orzeczenia poprzedzono obszernym, rzeczowym przeglądem orzecznictwa, opracowanym pod kierunkiem redaktorów przez asystentów sędziów SN: Katarzynę Brzostek, Joannę Kruszyńską-Kolę, Ninę Muszyńską, Emilię Nitę, Valeriego Vacheva i Dominikę Zwierzyk.

Księga zawiera też przedmowę autorstwa sędziów SN Joanny Lemańskiej i Dariusza Czajkowskiego, statystyki, życiorysy wszystkich sędziów orzekających w izbie oraz skład SN wg stanu na 10 października 2019 r. 

 

W księdze opublikowany został też w polskiej wersji artykuł amerykańskiego uczonego prof. Davida F. Forte pt. Sędzia i rządy prawa (przekład: Marcin Stębelski), który powstał na bazie referatu wygłoszonego poczas konferencji zorganizowanej w Sądzie Najwyższym wiosną 2019 r. 

 

Polecam. 

 

Tu wersja pdf do pobrania:

strona Sądu Najwyższego 

 

 

 

Spis treści: 

 

Spis treści

[ogólny]

 

Spis treści [szczegółowy] / 6

Wykaz skrótów / 9

 1. Przedmowa, Joanna Lemańska, Dariusz Czajkowski / 13

 2. Sędzia i rządy prawa, David F. Forte (przekład: Marcin Stębelski) / 19

 3. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

  w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych / 35

 4. Wybrane orzeczenia z pierwszego roku działalności / 95

 5. Statystyki / 555

 6. Sędziowie Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Sądu Najwyższego / 561

 7. Skład Sądu Najwyższego na 10 października 2019 r. / 583