Adam Redzik

„Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich”, t. III (zmarli w latach 1945-2010), z. 1, redaktor tomu Adam Redzik, Warszawa 2018, ss.

2018-01-27 12:30:00
Na zeszyt składa się 330 biogramów wybitnych adwokatów zmarłych między 1945 a 2010 r. Wśród życiorysów znajdzie czytelnik wybitnych adwokatów, którzy zasłynęli na wielu polach: działaczy samorządu adwokackiego, wybitnych obrońców w procesach politycznych, żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, polityków, uczonych, pisarzy i poetów, ale też aktorów, muzyków, kompozytorów.
 
 
 
 
„Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich” to dzieło zapoczątkowane przed ponad czterdziestu laty przez adw. dr. Romana Łyczywka i adwokatów skupionych w kręgu kierowanego przez adw. Witolda Bayera Ośrodka Badawczego Adwokatury”. W założeniu twórców miał zawierać biogramy najwybitniejszych adwokatów, którzy zasłynęli także na innym niż praca zawodowa polu działalności i obejmować trzy tomy: t. 1 – adwokaci zmarli przed 1918 r.; t. 2 – adwokaci zmarli miedzy 1918 a 1944 r. i t. 3 – adwokaci zmarli w Polsce Ludowej, bo innej wówczas nie było. Dość sprawnie wydano w pięciu zeszytach tom 1 oraz zeszyt pierwszy tomu 2. Upadek Polski Ludowej, kryzys gospodarczy, i wkrótce potem śmierć redaktora naczelnego adw. Łyczywka, doprowadziły do przerwania cyklu wydawniczego. Zeszyt drugi został wydany w 1997 r., po czym na kilka lat prace nad Słownikiem zostały wstrzymane. Wznowiono je w 2004 r., a w roku 2007 r. ukazał się zeszyt zamykający tom drugi (3-4) – pierwszy wydany przez redakcję „Palestry”.
 
 

Niniejszym zeszytem rozpoczynamy wydawanie tomu trzeciego – ostatniego z przewidzianych przez twórców. Jest on jednak wydany inną metodą – nie podzielono biogramów alfabetycznie, ale postanowiono o wydaniu zeszytu z życiorysami adwokatów z całego przedziału alfabetycznego. Na zeszyt składa się 330 biogramów wybitnych adwokatów zmarłych między 1945 a 2010 r. Wśród życiorysów znajdzie czytelnik wybitnych adwokatów, którzy zasłynęli na wielu polach: działaczy samorządu adwokackiego (m.in. Joanna Agacka-Indecka, Maria Budzanowska, Stanisław Janczewski, Stanisław Kalinowski, Zdzisław Krzemiński, Stanisław Kalinowski), wybitnych obrońców w procesach politycznych (np. Stanisław Afenda, Andrzej Grabiński, Stanisław Hejmowski, Władysław Siła-Nowicki, Stanisław Szurlej, Tadeusz de Virion), żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego a nawet generałów (Józef Daniec, Edward Gruber), polityków (Prezydent RP Władysław Raczkiewicz czy liczni parlamentarzyści m.in. Wacław Bitner, Jolanta Szymanek-Deresz, Wojciech Trąmpczyński, Edward Wende, Stanisław Zając), uczonych (m.in. Stefan Grzybowski, Rafał Lemkin, Alfred Ohanowicz, Kazimierz Przybyłowski, Emil Szlechter, Tadeusz Zieliński), pisarzy i poetów (np. Jan Brzechwa, Karol Bunsch, Jerzy Korycki, Stanisław Mikke), ale też aktorów (Henryk Vogellfanger, Mieczysław Malec), muzyków, kompozytorów (Paweł Asłanowicz, Mateusz Gliński, Teodor Zalewski).