Adam Redzik

Stanisław Milewski, Adam Redzik, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa: Iskry 2011.

2011-04-20 12:00:00
Książka powstała z inspiracji śp. redaktora Stanisława Milewskiego. Jest pierwszym i jedynym syntetycznego monograficznego opracowania historii czasopiśmiennictwa prawniczego w Polsce od osiemnastowiecznych początków do 1945 roku. Znaczna część treści księgi ukazała się wcześniej w formie artykułów na łamach "Palestry".Stanisław Milewski, Adam Redzik, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa: Iskry 2011, ss. 658. [autor części pierwszej, s. 33-155 - Stanisław Milewski] ISBN 978-83-244-0158-1

 

Przed erą internetu i natłoku konferencji wyjazdowych, czasopisma naukowe i branżowe były jedyną agorą dla bieżącej dyskusji.

Zresztą nawet dziś, mimo tak wielkiej różnorodności środków komunikacji, czasopisma branżowe i naukowe są miejscem ożywionej i często najbardziej wartościowej wymiany poglądów. Dziwi więc fakt, że dotąd na ich temat doczekaliśmy się tak niewielu szczegółowych opracowań, i to obejmujących periodyki tylko z nielicznych dziedzin. Na szczęście od kilku miesięcy dzięki wydawnictwu Iskry ten bolesny niedobór nie dotyczy już nauk prawa, opublikowano opracowanie „Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku” znamienitych autorów - Stanisława Milewskiego i Adama Redzika.

Historycy prawa z pewnością odnotowali pracę natychmiast po wydaniu. Jej niezbędność dla ich dziedziny nauki jest niezaprzeczalna. Wystarczy przytoczyć kilka, choćby, z faktów ilościowo i jakościowo charakteryzujących to dzieło: opisano przeszło sto czasopism publikowanych przez różne grupy zawodowe i obejmujące pełen zakres tematyki prawnej i jej pokrewnych z uwzględnieniem pism korporacyjnych i uniwersyteckich, zamieszczono rozbudowane indeksy tytułów czasopism i nazwisk a także pomocną bibliografię. Zadbano również o wygodę korzystania, duża dobrze czytelna czcionka i twarda szyta oprawa pozwala wygodnie wynotowywać potrzebne fragmenty.

Autorzy wyszli ponad lakoniczne charakterystyki periodyków i okraszających je dat. Zamieścili liczne biogramy wielu znamienitych postaci a także wkomponowali dzieje pism prawniczych w tło historyczne. Duża pomocą z pewnością będą omówienia najważniejszych publikacji zamieszczanych na łamach danego pisma.

W czasie lektury książki prędko stało się dla mnie jasne, że nie tylko prawnicy mogą z niej czerpać inspiracje do swej pracy. Wprawdzie nie zamierzam nikogo przekonywać, że jest to miła lektura do poduszki, ale może być znakomitym drogowskazem dla historyków, antropologów i specjalistów wielu dyscyplin nauk społecznych. Pozwala odnaleźć źródła do ciekawych sprawozdań z procesów karnych i cywilnych, zapisu procesu kształtowania się praw w różnorodnych historycznych warunkach politycznych i społecznych. Pomóc w tworzeniu prac dokumentujących zmiany w stosunkach międzyludzkich na przestrzeni pokoleń, a nawet służyć jako pomoc filologom w badaniach nad żargonem i przemianami języka.

 

[żródło: http://www.ksiazka.net.pl/?id=4&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11513

 

Recenzje i noty recenzyjne:

  1. Andrzej Bąkowski, Themis i Pheme, czyli historia czasopiśmiennictwa prawniczego, „Palestra” 2011, nr 9-10, s. 235-239.
  2. Józef Gurgul, Recenzja książki Stanisława Milewskiego i Adama Redzika, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011, s. 658, [w:] „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 2, s. 158-166.
  3. Rafał Reiwer, not. rec. [w:] „Na wokandzie” 2012, nr 1 (11), s. 51.
  4. Jan Augustyn Sarnowski, rec. na 1. portalu księgarskim – ksiazka.net.pl –http://www.ksiazka.net.pl/?id=4&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11513 [dostęp 10 09 2012]
  5. Grażyna Wrona, rec.: „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, tom XVI (2013), z. 1 (31), s. 213-218.