Adam Redzik

Stanisław Szurlej (1878-1965) – adwokat stołeczny: lwowski i warszawski, „Rocznik Niebylecki, t. V, Niebylec 2018, s. 245-254

2019-02-18 12:00:00

W "Roczniku Niebyleckim" opublikowany został artykuł pt. Stanisław Szurlej (1878-1965) – adwokat stołeczny: lwowski i warszawski, „Rocznik Niebylecki, t. V, Niebylec 2018, s. 245-254.

 

Powstał on z okazji 100 lecia urodzin tego jednago z najwybitniejszych adwokatów okresu II RP. 

Zob. sprawozdanie