Adam Redzik

Ukazał się Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich

W połowie stycznia ukazał się rodzący się przez lata w trudzie tom trzeci Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich... dzieła zapoczątkowanego przed 40 laty przez adw. dr. Romana Łyczywka. Obejmuje on 330 biogramów adwokatów zmarłych w latach 1945-2010
W połowie stycznia ukazał się rodzący się przez lata w trudzie tom trzeci Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich... dzieła zapoczątkowanego przed 40 laty przez adw. dr. Romana Łyczywka. Obejmuje on 330 biogramów adwokatów zmarłych w latach 1945-2010