Adam Redzik

Warsztaty "Więziennictwo polskie: 100 lat bez państwa, 100 lat dla państwa", Warszawa: Niemiecki Instytut Historyczny, 26-27 marca 2018 r.

2018-03-26 12:00:00

Bardzo interesujące warsztaty zorganizowane we współpracy Niemieckiego Instytutu Historycznego z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Były okazją do zapoznania się z badaniami nad dziejami polskiego "nowoczesnego" więziennictwa - z okazji jego dwusetlecia - sto lat bez Państwa, sto lat dla Państwa...

Głównym organizatorem wydarzenia był dr Felix Ackermann z NIH, a wspierali go dr Anna Machcewicz i dr Mateusz Rodak. 

Warsztaty skupiły bdaczy dziejów więziennictwa polskiego z całago kraju...   zawodowych historyków, socjologów, prawników, penitencjatystów oraz praktyków - funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

Podczas warsztatów przedstawiłem m.in. koncepcję przygotowywanego w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej UW "Słownika  Penitencjarystów Polskich".

 

Program warsztatów "Więziennictwo polskie: 100 lat bez państwa, 100 lat dla państwa"