Adam Redzik

Wieczór autorski - Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, Warszawa, 21 lutego 2018 r.

2018-02-11 12:00:00Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Redakcja Pisma Adwokatury Polskiej „PALESTRA” zaprasza na wieczór autorski poświęcony wyjątkowej publikacji pt. Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, które odbędzie się w dniu 21.02.2018 r. o godzinie 18:00 do siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, al. Ujazdowskie 49, sala im. H. Krajewskiego (I piętro).

 

W spotkaniu wezmą udział: adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „PALESTRY”, adw. prof. UW. Adam Redzik, prof. Marek Gałęzowski oraz adw. dr Marcin Zaborski zaś prowadzącym będzie redaktor Michał Dobrołowicz.

Wydarzenie wpisuje się w trwające obchody 100 - lecia Adwokatury Polskiej i związane jest z pojawieniem się tomu trzeciego Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich, na który składa się 330 biogramów adwokatów zmarłych w latach 1945-2010, z czego najwięcej warszawskich(około połowy).

 

W tomie znajdują się życiorysy tak ważnych i wybitnych stołecznych adwokatów jak: Bolesław Bielawski, Witold Bayer, Wacław Bitner, Stanisław Garlicki, Stefan Glaser, Andrzej Grabiński, Zdzisław Krzemiński, Rafał Lemkin, Stanisław Mikke, Olgierd Missuna, Jan Nowodworski, Jadwiga Rutkowska, Jolanta Szymanek-Deresz, Tadeusz de Virion, Edward Wende, Helena Wiewiórska i wielu innych

Wieczór autorski będzie doskonałą okazją do rozmowy o Adwokaturze, do której wszystkich zapraszamy!