Adam Redzik

WYKAZ KONFERENCJI, NA KTÓRYCH WYGŁOSIŁEM REFERAT Z LAT 2002-2016

2017-01-01 12:00:00

WYKAZ KONFERENCJI, NA KTÓRYCH WYGŁOSIŁEM REFERAT Z LAT 2002-2016

 

Wykład pt. Kształtowanie się zasad etyki adwokackiej – droga do „Kodeksu etyki, wygłoszony w ramach szkoleń dla Adwokatów,

  

Referat Holocaust lwowskich Żydów w czasie II wojny światowej, podczas „Sesji naukowo-edukacyjnej inaugurująca V edycję projektu „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku - Kraków, 9 listopada 2016 r.

  

Referat: Burzliwe dzieje Uniwersytetu Lwowskiego – Academia Militans, wygłoszony w ramach Spotkań Ossolińskich organizowanych wspólnie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu i Narodową Bibliotekę Naukową im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, jako 65 „Spotkanie Ossoliński”, Lwów, Biblioteka Baworowskich, 5 grudnia 2016 r.

 

Referat wprowadzający i udział w okrągłym stole pt. Jak (nie) pisać historię Uniwersytetu Lwowskiego?, zorganizowanym przez ZN im. Ossolińskich we Wrocławiu i Wydział Historyczny Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 5 grudnia 2016 r.

 

Referat: Wkład prawników polskich pochodzenia żydowskiego w kształtowanie systemu ustrojowo-prawnego i finansowego II Rzeczypospolitej, wygłoszony podczas Konferencji: Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska w grafikach Artura Szyka, zorganizowanej przez Instytut Allerhanda i Stradomskie Centrum Dialogu w Krakowie, 20 października 2016 r.

 

Referat pt. Czasopisma prawnicze w okresie międzywojennym, wygłoszony podczas XIV Ogólnopolskiej Konferencji Polskich Bibliotek Prawniczych „Biblioteka prawnicza jako warsztat pracy prawnika – badacza – naukowca”, Warszawa, 22 września 2016 r.

 

Referat pt. Konstytucjonalizm Stanisława Starzyńskiego, wygłoszony podczas XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Państwa i Prawa oraz Historii Doktryn Polityczno-Prawnych: „Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej”, Mrągowo, 13-16 września 2016 r.

 

Wykład pt. Academia Militans – rzecz o Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, wygłoszony podczas posiedzenia Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków, 27 stycznia 2016 r.

 

Referat pt. Masters of Rafał Lemkin - Lwów Law School, wygłoszony podczas Konferencji miedzynarodowej pn. Civilians in contemporary armed conflicts Rafał Lemkin’s heritage, Ivan Franko National University of Lviv, Lwów 15-16 października 2015 r.

Referat pt. Osiągnięcia uczonych z Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym, wygłoszony podczas Ogólnopolskiego Seminarium Dyskusyjnego „Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia, Kraków, 28 września 2015 r.

 

Referat pt. Hersch Lauterpacht, Rafał Lemkin and Jan Karski – Lvivian Gentle Civilizers?, wygłoszony na międzynarodowej konferencji pt. „East European Cataclysms and the Making of

Modern International Law”, organizowanej przez Leipzig Centre for the History and Culture of

East-Central Europe (GWZO) oraz Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów 26-29 sierpnia 2015 r.

 

Referat pt. Powstanie styczniowe i dziesiąta muza w okresie II RP wygłoszony na Konferencji naukowej pt. Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej (XIX - XXI wiek), Rzeszów, 21-22 maja 2015 roku

 

Referat pt. Historycy wśród prawników przed 1939 r. / Історики серед правників

до 1939 р. wygłoszony podczas Międzynarodowej naukowej konferencji Historia i historycy na Uniwersytecie Lwowskim: tradycje i teraźniejszość (z okazji 75-lecia powstania Wydziału Historycznego), która odbyła się we Lwowie na Uniwersytecie Iwana Franki w dniach 2-3 października 2014 r.

 

Referat pt. Lwowskie prawnicze studia uzupełniające w latach 1930-1939 – wzorzec dla współczesnych wydziałów prawa, wygłoszony podczas XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Prawa obradującego pn. Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie, w Krakowie w dniach 23-24 września 2014 r.

 

Wykład pt. Автор шляґерів усіх часів — Емануель Шлехтер (1904-1943) [Ten od szlagierów wszech czasów – Emanuel Szlechter] wygłoszony w ramach cyklu zorganizowanego przez Centrum Historii Miejskiej we Lwowie i Ukraiński Katolicki Uniwersytet w dniu 19 września 2014 r.

 

Referat pt. Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie studiów Jana Kozielewskiego (Jana Karskiego), wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Jan Karski. Misja kompletna, obradującej w Lublinie w dniach 23-24 czerwca 2014 r.

 

Referat pt. Środowiska prawnicze Krakowa i Lwowa w latach 1862–1918, wygłoszony podczas  ХІІ Міжнародної наукової конференції «Львів: місто – суспільство – культура» ЛЬВІВ / LWÓW / LEMBERG ЯК МІСЬКІ ПРОСТОРИ: УЯВЛЕННЯ, ДОСВІДИ, ПРАКТИКИ, Львів, 29–31 maja 2014 r.

 

Referat pt. Janina Makarewicz czy Juliuszowa Makarewiczowa - literatka i działaczka społeczna czy profesorowa, wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Kobieta w Galicji 1772-1918. Przestrzeń prywatna – przestrzeń publiczna, Rzeszów, 16-17 maja 2014 r.

 

Referat pt. Pionier badań nad dziejami czasopiśmiennictwa prawniczego, wygłoszony  podczas sympozjum naukowego Przywrócić pamięć. Historyczne pasje Stanisława Milewskiego, Warszawa 26 listopada 2013 r.

 

Referat pt. Prawo i prawnicy w trzech zaborach: prawnicy polscy czy austriaccy, pruscy i rosyjscy; prawo zaborcze, czy polskie?, wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie?, Poznań, 8-11 października 2013

 

Udział w panelu eksperckim i wypowiedź podczas studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Kodeks Zobowiązań – historia i współczesność”, Kraków 11 stycznia 2013 r.

 

Referat pt. Stosunki polsko-żydowskie we Lwowie w okresie II Rzeczypospolitej, wygłoszony podczas posiedzenia seminarium judaistycznego UJ dr. hab. Stefana Gąsiorowskiego, w dniu 26 czerwca 2012 r.

 

Referat pt. Życie codzienne profesury lwowskiej w okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej, wygłoszony na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura”, która odbyła się w dniach 29-30 maja 2012 r. w Krakowie

 

Wykład pt. Szkoły prawnicze Uniwersytetu Jana Kazimierza, wygłoszony podczas ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji pt. Jurysprudencja lwowska, Poznań 30 marca 2012 r.

 

Referat pt. Od powstania styczniowego do profesury na Uniwersytecie Lwowskim – casus Stanisława Szachowskiego, wygłoszony podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772–1918” pt. „Galicja a Powstanie Styczniowe”, Rzeszów-Czudec, 19-21 października 2011 r.

 

Referat pt. Romana Longchamps de Berier udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszony na konferencji naukowej z okazji 70. rocznicy śmierci Profesora Romana Longchamps de Berier (1883-1941) „Lublin-Lwów. Nauki prawne – pomiędzy tradycją a współczesnością, Lublin, 20 października 2011 r.

 

Referat pt. Uniwersytet Lwowski w latach 1939-1946, wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji z okazji 350-lecia uniwersytetu pt. „ Lwowski Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki: historia, współczesność, wizja przyszłości, Lwów 10-11 października 2011 r.

 

Referat pt. O środowisku naukowym przedwojennego Lwowa, wygłoszony podczas sesji popularnonaukowej pt. Mord na profesorach wyższych uczelni Lwowa w lipcu 1941 r., zorganizowanej w 70. rocznicę niemieckiej zbrodni przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie w dniu 1 lipca 2011 r.

 

Referat pt. Polski udział w Kongresie unifikacji prawa karnego w Madrycie w 1933 r., wygłoszony podczas Międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Polska- Hiszpania. Wczoraj i dziś, odbytej w Lublinie w dniach 16-17 czerwca 2011 r.

 

Referat pt. Lwowski ośrodek nauki przed zagładą, wygłoszony podczas konferencji popularnonaukowej pt. In Memoriam w 70. rocznicę zbrodni na polskich profesorach we Lwowie, zorganizowanej przez Bratnią Pomoc Akademicką oraz Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, w dniu 9 czerwca 2011 r.

 

Referat pt. Nauki prawe na Uniwersytecie Lwowskim, wygłoszony na sesji naukowej pt. „350-lecie Uniwersytetu Lwowskiego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzną-Pedagogiczną „Ignatianum”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Polską Akademię Umiejętności w Krakowie w dniach 14-15 stycznia 2011 r.

 

Referat pt. Stan badań nad dziejami Uniwersytetu Lwowskiego - w związku z 350-leciem fundacji króla Jana Kazimierza Jana Kazimierza, wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Historia Galicji 1772-1918 – problemy metodologiczne, stan potrzeby badań, która odbyła się w Czudcu k. Rzeszowa w dniach 18-19 listopada 2010 r.

 

Referat pt. „Struktura wyznaniowa wykładowców i studentów UJK w okresie międzywojennym”, wygłoszony na X Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Львів: місто – суспільство – культура”, która odbyła się w dniach 27-28 maja 2010 r. we Lwowie w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki

 

Wykład inauguracyjny pt. „Prof. Maurycy Allerhand jako kodyfikator polskiego prawa upadłościowego”, na Międzynarodowej Konferencji „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw – pozycja Polski względem międzynarodowych standardów”, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 26-27 listopada 2009 r.

 

Referat pt. „Działalność adwokacka Józefa Skąpskiego seniora”, na uroczystym posiedzeniu PAU w Krakowie, 13 listopada 2009 r.

 

Referat pt. „Lwowskie czasopisma prawnicze do 1939 r.” wygłoszony na X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, Lwów 20–22 października 2009 r.

 

Referat pt. „Z dziejów czasopiśmiennictwa prawniczego – czasopisma urzędnicze” wygłoszony na III Sympozjum Dziejów Biurokracji, Siedlce 19-20 czerwca 2009 r.

 

Referat pt. „Przestępstwo szpiegostwa w polskim prawie karnym. Rys historyczno-porównawczy” wygłoszony na Sympozjum Naukowym IPSIR 2009, 16 marca 2009 r.

 

Wykład pt. „Adwokatura małopolska w okresie II Rzeczypospolitej”, wygłoszony podczas obchodów 160-lecia samorządu adwokackiego w Galicji i 90-lecia samorządu adwokackiego w odrodzonej Polsce, Kraków 21 lutego 2009 r.

 

Wykład pt. „Kartki z dziejów samorządu adwokackiego w Polsce” wygłoszony podczas obchodów 90-lecia odrodzonej adwokatury polskiej zorganizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 15 listopada 2008 r.

 

Referat pt. Przestępstwo szpiegostwo w polskich kodyfikacjach karnych XX wieku  wygłoszony na konferencji polsko-hiszpańskiej pt. W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument polityki państwa, Lublin 27-29 października 2008 r.

 Referat pt. Związek Adwokatów Polskich (1911-1939) i jego rola w adwokaturze polskiej okresu II Rzeczypospolitej wygłoszony na XXII Zjeździe Historyków Państwa i Prawa pt. Społeczeństwo a władza. Ustrój prawo, idee, Kliczków 18-21 września 2008 r.

 

Referat pt. „Prokuratoria Skarbu we Lwowie– Prokuratoria Generalna RP oddział we Lwowie”, wygłoszony na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Lwów: miasto społeczeństwo, kultura”, Kraków 27-28 maja 2008 r.

 

Referat pt. „Regulacje prawne dotyczące nauczania religii w Polsce w latach 1918-1939”, na sympozjum naukowym pt. „Biskup Władysław Goral, jego epoka (1898-1945) i jego Lubelszczyzna. W 110. rocznicę urodzin Błogosławionego”, Lublin, KUL 5 maja 2008 r.

 

Referat pt. Lwów – miejsce na kruchej mapie pamięci Polaków , wygłoszony na międzynarodowej konferencji pt. „Miejsca Pamięci w Europie środkowo-wschodniej .Doświadczenia przeszłości. Przesłanie na przyszłość”, Warszawa, Zamek Królewski, 11-13 stycznia 2008 r.

 

Referat pt. Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie II RP i drugiej wojny światowej wygłoszony 21 lutego 2007 r. w Krakowie na posiedzeniu połączonych Komisji Historii Nauki PAU i Komisji Prawniczej PAU

 

Referat pt. Środowisko prawników lwowskich w okresie od końca XIX w. do wybuchu II wojny światowej. Wybrane zagadnienia, wygłoszony na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Львів: місто – суспільство – культура”, która odbyła się w dniach 18-20 maja 2006 r. w Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie

 

Referat pt. Aspekty prawne w nauczaniu biskupa Gorala, - Sympozjum naukowe pt. Błogosławiony Władysław Goral, biskup i męczennik (1898-1945), Lublin, 4 kwietnia 2006  r.

 

Referat pt. Działalność dydaktyczna Juliusza Makarewicza w Uniwersytecie Lwowskim 1907-1954, - Konferencja naukowa pt. „Karno – polityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (w 50. rocznicę śmierci)”, zorganizowana przez Komitet Nauk Prawnych PAN, WPiA UMCS oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe,  26 – 28 września 2005 r., Lublin - Kazimierzu Dolny

 

Referat pt. Таємні товариства (Stille Gesellschaft, Société en participation, негласное товарищество), -  ХI Rehionalna naukowo praktyczna konferencja pt. „Problemy Derżawotworenia i zahistu praw ludyny w Ukraini, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, 3-4 lutego 2005.

 

Referat pt. Polish Universities during the Second World War, - Polsko– hiszpański Kongres Naukowy w Logroño w Hiszpanii, 4-5  października 2004 r.

http://www.gomezurdanez.com/polonia/ivencuentro.html

 http://www.gomezurdanez.com/polonia/adamredzikpolishuniversitas.pdf

 

Referat pt. Spółka cicha – kilka uwag na tle porównawczym,, - III Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie, czerwiec 2004 r. (kierowałem też obradami sekcji prawa).

 

Referat pt. Rodzina Longchamps de Bérier – zarys dziejów rodu, - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Lwów: miasto społeczeństwo, kultura”, Kraków 27-28 kwietnia 2004 r.

 

Referat pt. Profesor Juliusz Makarewicz – życie i dzieło, - Konferencja naukowa pt. „Prawo karne i jego instytucje według profesora Juliusza Makarewicza”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 27 kwietnia 2004 r.

 

Referat pt. Prawo prywatne w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1871-1939,
Х Rehionalna naukowo praktyczna konferencja pt. „Problemy Derżawotworenia i zahistu praw ludyny
w Ukraini”,
Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, 5-6 lutego 2004 r.

 

Referat pt. Istota kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Uwagi juryslingwistyczne i historyczne na tle prawnoporównawczym, II Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie, 2-7 czerwca 2003. (kierowałem też obradami sekcji prawa).

 

Referat pt. Професор Мавpиций Аллерганд – вісьтатній рік жіття, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Holokost w rehionalnomu i zahalnoludzkomu wymiri. Do 60 riczia trahedii Janiwskoho Kanctabiru u Lwowi”, Politechnika Lwowska, 18-20 listopada 2003 r.

 

Referat pt. Język wykładowy na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1860-1871, napisany na konferencję w Tarnopolu w dniach 15-16 maja 2003 r., wysłany organizatorom i odczytany.

 

Referat pt. Organizacja szkolnictwa w II Rzeczypospolitej a szkolnictwo galicyjskie w dobie autonomii, I Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie, 20-24 maja 2002 r.