Adam Redzik

Początki sądownictwa administracyjnego w monarchii habsburskiej w świetle prasy z epoki i opinii prawników galicyjskich oraz próba utworzenia sądownictwa administracyjnego w 1907 r.

2020-06-03 12:00:00
Artykuł zawiera zupełnie nieznany wątek próby utworzenia w 1907 r. w Galicji galicyjskiego Trybunału Administracyjnego. Załącznik do artykułu stanowi projekt odpowiedniej ustawy krajowej (Sejmu Krajowego we Lwowie). Zważywszy na to, że doświadczenia austriackie i galicyjskie miały zasadniczy wpływ na powstanie wizji polskiego Najwyższego Trybunału Administracyjnego a potem jej zrealizowanie, opracowanie jest godne uwagi i refleksji. Polecam też pozostałe artykuły.

 

 

 

 

 

Książka ukazała się niemal w połowie 2020 r., choć datowana jest na rok 2019. Stanowi pokłosie konferencji pt. W 95. rocznicę utworzenia najwyższego Trybunału Administracyjnego, która odbyła się 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Naczlenego Sądu Administracyjnego. Wstęp do zawierajacej osiem bardzo interesujacych artykułów ksiżaki napisali prezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego od 1982 r.: prof. Adam Zieliński (1982-1992), prof. Roman Hauser (1992-2004 i 2010-2015), prof. Janusz Trzciński (2004-2010) oraz prof. Marek Zirk-Sadowski (od 2016).

Na okładce przedwojenny gmach NTA (1922-1939), czyli dzisiejsza siedziba Akademii Teatralnej a w XVIII w.Collegium Nobilium OO pijarów założonego przez Stanisława Konarskiego.

 

A. Redzik, Początki sądownictwa administracyjnego w monarchii habsburskiej w świetle prasy z epoki i opinii prawników galicyjskich. Próba utworzenia sądownictwa administracyjnego w 1907 r., [w:] W 95. Rocznicę utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego 1922-2017, red. Anna Rossmanith, Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny 2019, s. 25-48.