Adam Redzik


- Filozofia i teoria prawa, prawo karne i historia prawa karnego i więziennictwa

- Prawo cywilne porównawcze, historia prawa i ustroju;

- Prawo konstytucyjne; Międzynarodowe prawo karne;

- Adwokatura, organizacja, dzieje, etyka. 

- Historia nauki i kultury oraz historia szkolnictwa wyższego.

- Dzieje Żydów polskich; Holokaust.

- Historia Lwowa.

- Dzieje kina, kabaretu, muzyki.

- Ukraina.